Persoonsgegevens die worden verwerkt
AirCool kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van AirCool en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Soms worden deze gegevens ons bezorgd door uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.

AirCool kan de volgende persoonsgegevens verwerken via zijn website:

Uw voor- en familienaam
Uw bedrijfsnaam en BTW nummer
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw mailadres

Waarom we uw gegevens nodig hebben
AirCool neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Het vormt aldus het algemene beleid van AirCool op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is: AirCool, Kasteelweg 23, 1820 Steenokkereel – BTWBE0534.864.928.

Voor vragen bij of over deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met de administratie (info@aircool.be). Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat we zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

AirCool verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen contacteren indien wij u telefonisch niet kunnen bereiken.

Daarnaast kan AirCool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten offerte.

Bent u leverancier of onderaannemer dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dit geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant, als leverancier of als onderaannemer bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
AirCool houdt uw gegevens bij tot het einde van onze samenwerking. Indien u beslist van niet langer met ons samen te werken, is een simpel verzoek per mail (info@aircool.be) waarin u vraagt om uw gegevens niet langer te bewaren voldoende. Dit verzoek dient vergezeld te zijn met een bewijs van uw identiteit.

Let wel: persoonsgegevens die zijn opgenomen in de boekhouding worden pas na 7 jaar gewist volgens Art. III.88 van het Wetboek van Economisch Recht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aircool.be. Celektro zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Ook hier dient dit verzoek vergezeld te zijn met een bewijs van uw identiteit.

Delen met anderen
AirCool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat AirCool de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.

Nieuwe airconditioning installatie laten plaatsen?

Neem contact met ons op en ontvang vrijblijvende een prijsofferte op maat.